Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Informujemy, że 12 września br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie (wejście od ul. Farnej) odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane  z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny na lata 2021 - 2027. Zachęcamy do udziału!

Udział w warsztatach będzie „celowany”. Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane tematyką warsztatów mogą wziąć w nich udział ze względu na otwarty charakter spotkania. Warsztat prowadzić bedzie moderator. Warsztaty będą obejmowały pracę w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burzę mózgów, czy też priorytetyzację funkcjonalności. Tematyka spotkania obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z warsztatów posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów, działań/przedsięwzięć i rezultatów ujętych w LSR. Szczególną wartością dodaną tej metody będą wyniki dotyczące partnerstw i możliwości ich zawiązywania, gdyż uczestnikami warsztatów będą potencjalni partnerzy. Szacowany czas warsztatu to ok. 2-4 godziny.

Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności

Pin It