Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

ptaki lecace na niebie

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informację, skierowaną do hodowców drobiu, dotyczącą zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia wirusa gryp ptaków.

logo zus

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień
powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za te miesiące najpóźniej do końca października. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

czyste powietrze zdrowy wybor

Uprzejmie informujemy, że 21 października 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach drugiej części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0, który umożliwia Beneficjentom ubieganie się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie. Zapraszamy do składania wniosków za pomocą aplikacji internetowej (tj. Portalu Beneficjenta) dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu(www.wfosigw.torun.pl) lub poprzez serwis www.gov.pl.

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem Koła Łowieckiego NR 79 „KNIEJA” (data wpływu 12.10.2020 r.), Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych, według zamieszczonej poniżej tabeli:

czlowiek na polowaniu

W związku z pismem z dnia 20.10.2020 r., L.dz. 50W/16/16-20-21 Koła Łowieckiego nr 16 „Żuraw”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 16 „Żuraw” w sezonie 2020/2021, obwód łowiecki 106.

pan podpisuje dokumenty

Dnia 23 października br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg nieograniczony pn. Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu śmieciarka dwukomorowa.

las

Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu, na okres  60 dni, w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pokój nr 7, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, opracowanego dla lasów stanowiących własność Gminy Koronowo. Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego.

pan podpisuje dokumenty

Dnia 21 października br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki gminnej w Łąsku Wielkim.