Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) to:

pieniadze

Urząd Miejski w Koronowie informuje o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć obejmujących.:

  • modernizację studni głębinowych,
  • budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje, fundacje itp. - wszystkie podmioty działające w gminie Koronowo i dla dobra mieszkańców zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 17 marca 2023 r. o godz. 17 w sali ratusza (wejście od ul. Farnej).

kasa zus

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia trafiły już do emerytów i rencistów. Kolejne wypłaty zostaną przekazane do 3, 6, 10, 15, 20 i 24 marca. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.

ZUS rozpoczął marcową waloryzację świadczeń, która w tym roku jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki. Wskaźnik waloryzacji sięgnął 14,8 proc.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych pod hasłem "Przywitaj z nami Wiosnę".

18.03.2023 w Centrum Kultury Synagoga odbędzie się spektakl "Zakochana Wiosna".

21.03.2023 w Pieczyskach zaplanowano pożegnanie zimy.

Szczegóły na plakacie.

Organizator: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

Serdecznie zachęcamy do udziału w 5 edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo pn.: „KARTKA WIELKANOCNA 2023”. Tegoroczny temat pracy brzmi:„655-lecie nadania praw miejskich dla Koronowa”.

logo zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.  Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 27 lutego, dzwoniąc w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 230 72 03- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W trakcie dyżuru eksperta będzie można zapytać m.in. kto może liczyć od marca na podwyżki i jakie,o nowe wysokości dodatków do emerytury lub renty, czy nowy próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Informacja: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim