Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W dniu 26 października 2023 r. podpisana została umowa z Miastem Bydgoszcz dotycząca udzielenia dotacji na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy, a także przeznaczenia oraz zasad rozliczania dotacji.

Od 1 listopada 2023 roku więcej Polek będzie miało możliwość skorzystania z mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Przedział wiekowy Pań uprawnionych do badania w programie został poszerzony o 10 lat. Panie mogą nadal wykonać bezpłatną mammografię w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

W związku z pismem z dnia 23.10.2023 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”  w Bydgoszczy, Burmistrz Koronowa działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 poz.1082), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.11.2023 r., w godzinach 8.00 do 16.00, na terenach obwodu łowieckiego nr 87, w rejonie Aleksandrowca, odbędzie się polowanie zbiorowe.

W sali ślubów USC w Koronowie dnia 20 października 2023 r. odbyła się uroczystość 55 rocznicy ślubu Marii Bruna Pyrc, Matyldy Ryszarda Zaorskich, Haliny Henryka Jaworskich.

W związku z pismem z dnia 12.10.2023 r. Koła Łowieckiego nr 23 „Hubertus”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1082)

gala sportu podsumowanie

W dniu 20 października 2023 r. w hali widowiskowo- sportowej w Koronowie odbyła się I Gala Sportu Gminy Koronowo.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&i-gala-sportu-20-10-2023

Serdecznie zapraszamy na Obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2023 r. w Koronowie.

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych.

pdf6151.22.2023_Kl_16_Zuraw_obwieszczenie.pdf336.93 KB

pdfObwieszczenie_z_dnia_19.10.2023_r._o_polowaniach_zbiorowych_Kola_lowieckiego_nr_101_Motyl_w_Makowarsku.pdf347.12 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie