Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pozostaw 1 procent w naszej giminie

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku dochodowego osób fizycznych w zeznaniu podatkowym za rok 2020 na organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Koronowo.

Szanowni Państwo,

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Szanowni Państwo

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w ramach ogólnopolskiego „Programu wczesnego wykrywania raka płuc” dla osób długotrwale palących papierosy lub, które rzuciły palenie mniej niż 15 lat temu

podklady kolejowe

Zużyte drewniane podkłady kolejowe powstające podczas likwidacji i remontów linii kolejowych czy tramwajowych coraz częściej pojawiają się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają je do obrotu jako drewno opałowe lub materiał budowlany do powtórnego wykorzystania. Zdarza się, że drewniane podkłady z demontażu torów kolejowych są porzucane w pobliżu ogródków działkowych, przy drogach, na polach. Drewniane podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

maly zus plus

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus, muszą pamiętać o terminowym złożeniu dodatkowych dokumentów rozliczeniowych. Termin ten mija 10 i 15 lutego. Z Małego ZUS plus obecnie korzysta ponad 341 tys. osób, najwięcej w województwie mazowieckim, wielkopolskim oraz śląskim. Województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 8 miejscu
w kraju. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

ewizyta

Z e-wizyty w ZUS korzysta codziennie kilkuset klientów. Teraz podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS klienci mogą także załatwić sprawy w zakresie świadczeń międzynarodowych. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca ponad 9 tys. zagranicznych emerytur i rent, w całym kraju ponad 235 tys. Osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą, jest coraz więcej. Wiele z nich zbliżając się do wieku emerytalnego, zastanawia się, czy praca za granicą liczy się do ich emerytalnego stażu,  czy otrzymają polską, czy zagraniczną emeryturę.

policjant i pani z zus

Pół miliona emerytów i rencistów z województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze w lutym otrzyma z ZUS-u wraz z PITem ulotkę „Nie daj się oszustom!”. Materiał przygotowała bydgoska policja. Wszystko po to, by informacja jak chronić się przed oszustami, gdzie szukać pomocy, trafiła do seniorów z naszego województwa. W 2018 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i Komendant Głównym Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Ulotka to jeden z wymiernych efektów tego porozumienia.

Nawiązując do pisma Wicestarosty Bydgoskiego Zbigniewa Łuczaka dotyczącego wykrycia ognisk wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli ptactwa hodowlanego i domowego o przekazanie informacji, do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią tut. Urzędu, dotyczącej utrzymywania ptactwa na potrzeby własne tj. drobiu, ptaków towarzyszących oraz prowadzenia hodowli ptactwa – komercyjnego, na sprzedaż bezpośrednią czy handel detaliczny.