Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

plakat olimpia wtelno

Informujemy, że 24 października br. (sobota) na stadionie we Wtelnie odbędzie się mecz seniorów pomiędzy WKS Olimpią Wtelno, a Myśliwiec Gostycyn.

plakat e-wizyta

Dbając o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, wprowadzamy kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić ZUS online.

lawka

Informujemy, że Gmina Koronowo przystąpiła do wymiany części ławek na terenie miasta m.in. wzdłuż Al Jana Pawła. Ławki będą wymieniane/dostawiane sukcesywnie w kolejnych latach.

dystans spoleczny

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych oraz zachowaniu dystansu społecznego.

W celu weryfikacji przestrzegania w/w obowiązków Policja uprawniona będzie do wykorzystania gminnego systemu monitoringu wizyjnego.

logo zgkim

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

jelen

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo,

Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że przyjęty zarządzeniem nr 54/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiergo, z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii

pan podpisuje dokumenty

Dnia 19 października br. Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski ogłosił przetarg nieograniczony pn. Dostawa zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego.

puchar w reku

Dnia 18 października br. podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Sumo w Koronowie zostały uhonorowane Pani Paulina Kontna oraz Maria Tobolewska z Klubu Sportowego Koronowo.