Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

pompa ciepla

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2022 r. (w dniach od poniedziałku do piątku) w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, w pokojach nr 12 i 14, w godz. od 8:00 do 15:00.

ogrodowa otwarta

Informujemy, że ulica Ogrodowa w Koronowie jest przejezdna. Została przywrócona stała organizacja ruchu.

ulica tucholska

Informujemy, że ulica Tucholska w Koronowie jest przejezdna. Została przywrócona stała organizacja ruchu.

ekogroszek

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych informujemy, że Gmina Koronowo nie prowadzi sprzedaży węgla pod nazwą handlową EKOGROSZEK.

W ofercie dostępny będzie węgiel o parametrach potwierdzonych certyfikatami, które otrzymaliśmy od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

slachetna paczka

Kierujemy do Państwa prośbę związaną z XXII edycją Szlachetnej Paczki. Po raz dziesiąty działamy jako wolontariusze z Koronowa w ramach Stowarzyszenia WIOSNA. Zaczynaliśmy od gminy Koronowo, od 2018 roku działaniem objęliśmy też gminę Pruszcz, rok później  gminę Dobrcz. W tym roku działamy pod nazwą rejon Pruszcz, Wałdowo, Łowin, aby dotrzeć w znacznie jeszcze większym stopniu do rodzin w trzech gminach.  

Osoby, które pobierają świadczenia długoterminowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą pamiętać o tym, aby na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności może mieć wpływ nie tylko na obieg informacji, ale także na wypłatę emerytury czy renty.

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura, renta zostanie zwrócona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wciąż zdarzają się klienci, którzy o tym obowiązku zapominają. Składają dyspozycję zmiany danych kilka dni przed datą wypłaty świadczenia i jednocześnie zamykają poprzedni rachunek bankowy. Przekazanie pieniędzy pod błędny adres, czy na nieistniejący już numer konta powoduje, że emerytura, czy renta zostaje zwrócona do ZUS, a senior musi dłużej czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy - dodaje rzeczniczka.

By uniknąć takiej sytuacji, należy jak najszybciej poinformować ZUS o zmianie adresu, pod którym zamieszkujemy czy numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta czy inne świadczenie długoterminowe. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń.

Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

info waskotorowa zamknieta

Informujemy, że w związku z organizacją Obchodów mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, głównie związane z przemarszem oraz piknikiem i uroczystością przy hali sportowo - widowiskowej na ul. Wąskotorowej.

nauczyciele

Podczas dzisiejszej LXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie gościliśmy nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez naszą Gminę.